•  Vítajte na OM3CU stránkach Welcome on OM3CU pages
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Military" :: Slide 1 of 48
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Wednesday, Apr 17th o 2019

Sovietska kópia Amerického ART-13 určená pre diaľkové bombardéry, neskôr používaná aj pre lode a pozemné rádiostanice. Ako prijímač slúžil US-9

Soviet copy of ART-13