•  Vítajte na OM3CU stránkach Welcome on OM3CU pages
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Military" :: Slide 1 of 5
SPU-2
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Wednesday, Jun 22nd o 2022

Letecký interkom
osadenie 4 x 13P1S
napájanie 28 V paslubná sieť

Air intercom
mounting 4 x 13P1S
power supply 28 V bord net