• 
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Civil" :: Slide 1 of 32
Mak 2s
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Monday, Jan 28th o 2013

Poľský profesionálny magnetofón používaný aj špeciálnymi službami.

Poland profesional tape recorder. They was used in special service too.