• 
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Bunker" :: Slide 1 of 11
Vlámačka
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Tuesday, Sep 12th o 2017

Dňom 13.9.2017 prestal bunker ako múzeum fungovať, vďaka nejakému lumpovi ktorý ho vykradol.

On September 13, 2017, the bunker ceased to function as a museum, thanks to a lumber that stole it.