•  Vítajte na OM3CU stránkach Welcome on OM3CU pages
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Recent Photos" :: Slide 1 of 50
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Saturday, Jan 12th o 2013

VKV smerová rádiostanica používaná ako náhrada telefónneho vedenia. Skonštruovaná v roku 1947 p. Ženíškom
Rozsah 390 - 410 MHz, RX aj TX ladené samostatne
Modulácia A3, A2,
Duplex, dusimplex
Výkon cca 1 W
Citlivosť 5 uV
Dosah 50 km
Napájanie aku 2NKN22

UHF duplex or dusimplex radiostation used them alternative of telephon line. Was build in 1947 Mr. Zenisek
Band 390 - 410 MHz, TX and RX are tune individualy.
Mode A3, A2
Output 1 W
Sesitivity 5 uV
Distance to 50 km
Power NiCd accu 2NKN22