•  Vítajte na OM3CU stránkach Welcome on OM3CU pages
Statistics
Etc

Powered by
[ SlideShow ] O mne Abut me  [5]  [10]  [20]  [50]  [100]
Volám sa Miro Horník a narodil som sa v roku 1957. Elektronike ako koníčku sa venujem od roku 1969 a od roku 1975 sa jej venujem profesionálne. Pracoval som ako opravár rádioprijímačov vo výrobe n.p. Tesla Bratislava, neskôr ako vývojár v oblasti špeciálnej techniky v n.p. Tesla Bratislava. Po zrušení odboru v Tesle som pracoval ako servisný technik rádiostaníc pohyblivej služby. KV rádiostanice som servisoval na MZV SR. V súčasnosti som servisný technik VKV a KV spojenia a revízny technik elektrických zariadení. Koncesiu mám od roku 1975 a vystriedal som značky: OK3CKU,OM3CKU a v súčasnosti OM3CU. Venujem sa hlavne histórii rádiového spojenia a technike. Publikujem v Amatérskom rádiu, diplomovú prácu som vytvoril v oblasti zapojení vhodných pre záujmové krúžky, špecializoval som sa v nej na techniku prijímačov od najjednoduchších až po superhet. Doktorát pedagogiky som obhájil prácou "Multimediálna učebnica bezdrôtovej komunikácie". podielal som sa na založení ARES na Slovensku.

My name is Miro (Miroslav) Horník, I was born in 1957 and my hobby, electronic since 1969 and since 1975 I work in electronics as a professional.
I used to work as a radio set repairer in the production sector of the factory TESLA Bratislava, later as a research worker in the field of special technology in the same factory. After dissolving this special field of activity, I used to
work as a service technician for radiostations of the mobile service. I used to service short-wave radiostations in the Slovak Ministry of Foreign Affairs. At present I am a service technician for VHF and SW communication and a service
technician for electric equipment. I am the owner of radio amateur licence since 1975 and I have had the following callsigns: OK3CKU, OM3CKU and at present OM3CU. I am devoted mainly to the history of radiocommunications and its technology. I actively publish in the magazine „Amatérske Rádio“
and I created my Diploma Work with the topic „Wiring Suitable for Interest Groups“ and within it I specialized myself to receiver technology from the simpliest one up to a superhet. My doctor diploma of pedagogy was named: „The Multimedial Textbook of Wireless Comminication“ and I also took part in establishing the ARES service in Slovakia.