•  Vítajte na OM3CU stránkach Welcome on OM3CU pages
[ Back ] [ Smaller Size ] SlideShow of "Recent Photos" :: Slide 1 of 50
T1154
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]
[ Previous ] [ Pause it ]     [ Next ]

Sunday, Feb 21st o 2016

Moja replika (neúplná) vysielača T1154, prijímač R1155 je originál, prestavaný

My replica (no complet) of the TX T1154, the RX R1155 is original, rebulded